Online mzdové, účtovné a ekonomické poradenstvo

Cena za odpoveď na 1 otázku od 20 € bez DPH. O výške konečnej ceny budete informovaný emailom spolu so zaslanou zálohovou faktúrou. Po prijatí platby odpovieme na otázku do 24 hodín. Otázku popíšte čo najpresnejšie spolu s fakturačnými údajmi.

Vyhradzujeme si právo neodpovedať na tie otázky, ktoré sú svojou náročnosťou a rozsahom neprimerané, presahujú možnosti poradenstva a konzultácií a vyžadujú si posúdenie situácie právnikom alebo daňovým poradcom.
Poradenstvo a konzultácie majú len poradný a informatívny charakter a nenahrádzajú právne poradenstvo alebo poradenstvo daňového poradcu. Nenesieme zodpovednosť za výsledky, výstupy a konanie, ktoré dosiahnu objednávatelia služieb. Všetky informácie a služby sú chránené zákonom. Šírenie celku alebo akejkoľvek časti našich služieb bez predchádzajúceho súhlasu je zakázané.