V súlade s účtovnými a daňovými predpismi ponúkame komplexné vedenie účtovníctva a na mieru šité riešenia pre:

  • živnostníkov
  • spoločnosti menšieho rozsahu (mikro-účtovné jednotky, menšie spoločnosti s ručením obmedzením a akciové spoločnosti)

V našom portfóliu Vám ponúkame komplexné služby a poradenstvo v rôznych oblastiach:

  • Obchodná činnosť
  • Stavebná činnosť
  • Výrobná činnosť
  • Poskytovanie služieb
  • Správa sociálnych sietí – tvorba Instagram a Facebook postov

Poskytujeme služby aj v anglickom jazyku.

Spracujeme pre Vás jednoduché, podvojné a mzdové účtovníctvo priamo vo Vašej firme alebo v priestoroch našej prevádzky.

Aby sme šetrili Váš čas, doklady môžeme vyzdvihnúť priamo u Vás.